หน้าหลัก
  ข้อมูลน้ำฝน
  ข้อมูลแผ่นดินไหวของจังหวัด
  ข้อมูลแผ่นดินไหว
  เตือนภัยโรคระบาด
  พื่นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
      
ประกาศข่าวด่วน เตือนภัยดินถล่ม : เตือนภัยดินถล่ม เร่งอพยพ ||

ข้อมูลสถานีวัดคลื่นสึนามิ ของวันที่ 26 ก.ย. 2554
ระดับความเสี่ยง
เล็กน้อย (1.0-2.9 ริกเตอร์)
น้อย (3.0-3.9 ริกเตอร์)
ปานกลาง (4.0-4.9 ริกเตอร์)
รุนแรง (5.0-5.9 ริกเตอร์)
รุนแรงมาก (6.0-6.9 ริกเตอร์)
รุนแรงมากๆ ( มากกว่า 7.0 )
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
2011-2012 @ ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัยจังหวัดระนอง