หน้าหลัก
  ข้อมูลน้ำฝน
  ข้อมูลแผ่นดินไหวของจังหวัด
  ข้อมูลแผ่นดินไหว
  เตือนภัยโรคระบาด
  พื่นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
      
ประกาศข่าวด่วน เตือนภัยดินถล่ม : เตือนภัยดินถล่ม เร่งอพยพ ||

ข้อมูลสถานีวัดน้ำฝน ของวันที่ 24 ก.ค. 2554
ระดับความเสี่ยง
ฝนไม่ตก
ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนตกหนัก
ฝนตกหนักมากๆ
 
หมายเหตุ :สถานีของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีของกรมชลประทานและของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีข้อมูล
 ข้อมูลน้ำฝนเป็นข้อมูล 24 ชั่วโมง สำรวจเมื่อเวลา 07.00 น. เช้า
 :* ไม่ได้รับข้อมูลในวันนี้
 :T ตกเล็กน้อย
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
2011-2012 @ ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัยจังหวัดระนอง